Usposabljanje “Športni delavec v ribištvu” 2016

  izobrazevanje kraparjev
  Mar 24

  Usposabljanje “Športni delavec v ribištvu” 2016

  Usposabljanje “Športni delavec v ribištvu”

  Usposabljanje “Športni delavec v ribištvu” 2016 bo v soboto, dne 16. aprila 2016, v prostorih ZRD Maribor z začetkom ob 8.00 uri.

  Vso potrebno slovensko in mednarodno zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva in športa, tekmovalne interne akte RZS, si kandidati pridobijo na spletnih straneh:

  Kotizacija

  Kotizacija za to usposabljanje je 20€ na kandidata. Priporočamo, da RD kandidatu krije stroške udeležbe na usposabljanju. Prijavitelj kandidatov (RD, zamejski r. klub…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

  Vsem kandidatom ki so bili obenem registrirani tekmovalci že pred letom 2015, sprejetjem programa »športni delavec v sladkovodnem ribištvu, se prizna praktični del/praktikum usposabljanja. Kandidati, ki še niso bili registrirani kot tekmovalci pred l. 2015, bodo morali opravljati praktični del usposabljanja v terminu, ki bo objavljen na spletni strani RZS.

  Prenos PDF