Pravila LKO 2023

Na podlagi 27. člena Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu z dne 8.12.2009 je UO RZS na seji 9. 3. 2023 […]

Etični kodeks tekmovalcev

Na podlagi 25. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je njen Upravni odbor na 5. seji dne 7. marca 2013 sprejelETIČNI KODEKS TEKMOVALCEV […]