Tekmovalne trase LKO v Sloveniji

  Tekmovalne trase registrirane za lov krapov z obtežilnikom (LKO) v Sloveniji:

  Družmirsko jezero (RD Paka Šoštanj), Gajševsko jezero (RD Ljutomer), Gramoznica Hoče (RD Maribor), Krog (RD Murska Sobota), Ledavsko jezero (RD Murska Sobota), Mola (RD Bistrica), Radehova (RD Pesnica-Lenart), Slivniško jezero (RD Voglajna), Soboško jezero (RD Murska Sobota), Šmartinsko jezero (RD Celje), Trojiško jezero (RD Pesnica-Lenart), Vogršček (RD Renče);

  Tekmovalna trasa

  Povprečna globina vode v ribolovnem koridorju mora biti najmanj 1,5 m. Ribolov mora biti omogočen v celotni širini ribolovnega koridorja. Če ekipe tekmujejo na isti obali je minimalna širina vode 100 m, če tekmujejo istočasno na dveh nasprotnih si obalah ali bregovih, pa je minimalna širina vode 300 m.
  Tekmovalne trase morajo nuditi vsem ekipam čimbolj enakovredne tekmovalne pogoje. Omogočen mora biti nemoten dostop do trase, vožnja z avtomobili (razen vozil organizatorja) je prepovedana.

  [ezcol_1half]

  Tekmovalni prostor

  Tekmovalni prostor mora biti očiščen in primeren za izvajanje ribolova in postavitev opreme tekmovalcev. Širina tekmovalnega prostora je do 20 m, globina do 12 m. Velikost tekmovalnega prostora, je odvisna od konfiguracije tekmovalne trase. Vsi tekmovalni prostori morajo biti enake velikosti. Tekmovalni prostori morajo biti označeni z ustreznim PVC trakom, ki ločuje tekmovalce od obiskovalcev, članov sosednjih ekip, novinarjev in drugih, ki se v času tekmovanja nahajajo na tekmovalni trasi.

  Tekmovalni prostori so med seboj ločeni z neutralnim pasom, katerega širina je odvisna od načina postavitve, glede na konfiguracijo tekmovalne trase. V vsakem primeru morajo biti postavljeni na način, ki omogoča vsaki ekipi tekmovalcev nemoten ribolov.

  [/ezcol_1half]

  [ezcol_1half_end]

  Tekmovalni prostor LKO
  Tekmovalni prostor

  [/ezcol_1half_end]