Spremembe Pravil RZS za LKO 2017

Predlog za spremembe Pravil RZS za LKO 2017

Podkomisija je na 9. sestanku sprejela sklep o Predlogu za spremembo pravil za leto 2017. Člani podkomisije so namenili veliko časa določilom pravil, ki govorijo o ravnanju tekmovalcev z ulovljenimi ribami. Tekmovalci so dolžni ravnati z vsemi vrstami rib humano in spoštljivo med utrujanjem, v času hrambe ribe v mreži čuvarici, med tehtanjem in pri izpustitvi ribe nazaj v vodo. Preprečiti morajo vse vrste poškodb, pri hrambi ribe v mreži čuvarici pa skrbeti, da ne pride do pogina ribe.

Klub upoštevanju vseh določil in ob uporabi predpisane opreme in vab pa lahko pride do pogina ribe zaradi katerega koli drugega razloga, na kar pa tekmovalec nima vpliva ... POGLEJ ZAPISNIK