Prijava RD izvajalk DP RZS v LKO 2015

Tekma DP RZS LKO

Ribiške družine, ki kandidirajo za izvedbo tekem državnega prvenstva Ribiške zveze Slovenije v lovu krapov z obtežilnikom so:

1. RD Bistrica – jezero Mola

2. RD Voglajna – Slivniško jezero

3. RD Slov. Bistrica – ribnik

4. RD Pesnica-Lenart – jezero Sv. Trojica

5. RD Renče – jezero Vogršček

Izbor izvajalk bo opravila tekmovalna podkomisija RZS za LKO na 6. rednem sestanku, ki bo dne 6. februarja 2015 v Ljubljani.

Izvajalke bodo izbrane na podlagi veljavnih kriterijev, ki se upoštevajo pri izbiri izvajalk. Izvajalka tekme mora v skladu z določili Pravilnika RZS o tekmovanjih v SŠR in v skladu s Pravili LKO prepovedati ribolov na in v bližini tekmovalne trase, prepovedati krmljenje rib članom in turističnim ribičem, ter tekmovalcem v vseh pogledih zagotoviti nemoteno tekmovanje.

Izvajalka tekme mora pravočasno in na primeren način obvestiti svoje članstvo, turistične ribiče in ostale, ki so upravičeni uporabniki vodnega telesa in lastniki obvodnih parcel o terminu, lokaciji, trajanju tekme in režimu izvajanja športnega ribolova na posamezni vodi v času trajanja tekme.

Ribiške družine bodo o izboru izvajalk obveščene s strani TPO RZS za LKO po elektronski pošti, seznam pa bo objavljen na spletni strani lko.si, kjer bo objavljen tudi zapisnik podkomisije.

A. Kolar