Državno prvenstvo RZS v LKO 2014

Izvedba DP v LKO 2014, 4 tekme v terminu od aprila do junija 2014

V skladu s planom podkomisije RZS za LKO za leto 2014 so bile v rednih terminih izvedene 4. tekme za naslov DP RZS v LKO. Vse tekme so bile izvedene v skladu s tekmovalnimi akti RZS.

Izvedba državnega prvenstva RZS v LKO, je iz leta v leto težja, saj se ribiške družine, ki imajo ustrezne in registrirane tekmovalne trase, ne prijavijo na razpis za izvedbo ligaških tekem LKO. Za naslov državnega prvaka RZS v LKO se je tudi letos potegovalo minimalno število ekip, čeprav v Sloveniji ne manjka kvalitetnih tekmovalcev.

Tekme DP RZS LKO 2014

  1. tekma RD Voglajna

Termin: 11. do 13. april 2014
Izvajalka tekme: RD Voglajna
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehniški kader: RD Voglajna
Glavni sodnik: Marino Crnkovič
Delegat: Aleksander Kolar

Prva tekma DP RZS v LKO je potekala v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih LKO na tekmovalni trasi Slivniškega jezera, ki nudi enakovredne pogoje za tekmovanje. Ulovljenih je bilo 867,13 kg krapov, ki so bili takoj po tehtanju izpuščeni nazaj v vodo. RD Voglajna je zagotovila zadostno število tehtalcev, ki so svoje zadolžitve opravili nad vsemi pričakovanji.

Ulovljenih je bilo 217 krapov s povprečno težo 3996 g. Tekmovalo je 8 ekip. Prvo mesto je osvojila ekipa RD Novo Mesto, drugo mesto ekipa RD Bistrica ll. in tretje mesto ekipa RD Koroška.


  1. tekma RD Bistrica

Termin: 09. do 11. maj 2014
Izvajalka tekme: RD Bistrica
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehniški kader: RD Bistrica
Glavni sodnik: Zlatko Svenšek
Delegat: Aleksander Kolar

Tekma  je potekala na akumulaciji Mola v dneh od 9. do 11. maja 2014. RD Bistrica, izvajalka druge tekme za naslov državnega prvaka RZS v LKO 2014, je pripravila tekmovalno traso v skladu s Pravili RZS za LKO. Tekmovalna trasa je bila postavljena na način, ki je omogočal ekipam optimalne pogoje za dober ulov. Hladna voda in spremenljivo vreme sta slabo vplivala na ješčnost krapov, zato je bil tudi ulov slabši, kot smo bili vajeni v preteklih letih.

RD Bistrica je zagotovila dovolj tehniškega osebja (tehtalci, sodniki) in se je ponovno izkazala, kot odličen gostitelj.

Ulovljenih je bilo 40 krapov s povprečno težo 3800 g. Skupna teža ulova je znašala 169,66 kg. Tekmovalo je 8 ekip. Prvo mesto je osvojila ekipa RD Voglajna, drugo mesto ekipa RD Bistrica ll. in tretje mesto ekipa RD Bled 1.


  1. tekma RD Voglajna

Termin: 30. maj do 01. junij 2014
Izvajalka tekme: RD Voglajna
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehniški kader: RD Voglajna
Glavni sodnik: Marino Crnkovič
Delegat: Aleksander Kolar

Tekma  je potekala na Slivniškem jezeru v dneh od 30. maja do 1. junija 2014.  Izvajalka tretje tekme za naslov državnega prvaka RZS v LKO 2014, je pripravila tekmovalno traso v skladu s Pravili RZS za LKO. Postavitev tekmovalne trase, je bila identična kot na prvi tekmi, vse ekipe so imele možnost dobrega ulova. Spremenljivo vreme ni imelo slabega vpliva na ješčnost rib in ulov pri vseh ekipah, je bil zelo dober.

Ulovljenih je bilo 155 krapov s povprečno težo 4,48 kg. Tekmovalo je vseh 8 ekip. Prvo mesto je osvojila ekipa RD Bistrica 1, drugo mesto ekipa RD Slovenska Bistrica, tretje mesto ekipa RD Bled 1.


  1. tekma RD Bistrica

Termin: 13. do 15. junij 2014
Izvajalka tekme: RD Bistrica
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehniški kader: RD Bistrica
Glavni sodnik: Zlatko Svenšek
Delegat: Aleksander Kolar

Zadnja, četrta tekma za naslov državnega prvaka RZS v LKO 2014, je potekala v dneh od 13. do 15. jinija 2014 na akumulaciji Mola.  RD Bistrica, izvajalka tekme, je pripravila tekmovalno traso v skladu s Pravili RZS za LKO. Postavitev tekmovalnih boksov, je bila identična, kot na predhodni tekmi in je omogočala ekipam optimalne pogoje za dober ulov. Ugodne vremenske razmere so dobro vplivale na ješčnost rib, zato ni nobena od ekip ostala brez ulova.

Skupaj je bilo ulovljenih 140 krapov (626,13 kg), povprečna teža 4,47 kg. Tekmovalo je vseh 8 ekip, ki so se potegovale za naslov državnih prvakov v sezoni 2014. Prvo mesto je osvojila ekipa RD Bled 1, drugo mesto ekipa RD Bled 3 in tretje mesto ekipa RD Bistrica 2.

Ribiška družina Bistrica se je tudi tokrat izkazala kot odlična, kraparjem naklonjena gostiteljica. Člani njihove tekmovalne komisije so poskrbeli, da ni manjkalo tehničnega kadra, kot so sodniki in tehtalci, vsi ulovljeni krapi so bili tehtani v najkrajšem možnem času in vrnjeni nazaj v vodo. Ob zaključku tekmovanja so za vse sodelujoče tekmovalce in ostale prisotne pripravili pogostitev.

4. tekma RD Bistrica

[FinalTilesGallery id=’4′]


3. tekma RD Voglajna

[FinalTilesGallery id=’5′]


2. tekma RD Bistrica

[FinalTilesGallery id=’6′]


 1. tekma RD Voglajna

[FinalTilesGallery id=’7′]