Državno prvenstvo 2024

Ekipe/tekmovalci, tekme ...

Ekipe:

ŠT. RD TEKMOVALEC TEKMOVALEC TEKMOVALEC
1 BARJE 1 BOJAN PERGOVNIK IGOR PETKOVIĆ KLEMEN PLANINC
2 BARJE 2 ERMIN KVRGIĆ SEBASTIAN GOLEC ŽIGA HORVAT
3 BLED 1 BRANISLAV ORLIĆ SLAVKO CUDERMAN /
4 BLED 2 GREGA GARNTNAR MARTIN ČERNIGOJ ROK HKAVC
5 CELJE ALEKSANDAR KUDRA DEAN DARABOŠ GORAN KUDRA
6 ČRNOMELJ ALEN SAJOVIC JERNEJ VERBANEC ŽIGA GORŠE
7 KOROŠKA EVGEN PEČOVNIK TADEJ GLIEBE SRĐAN BAŽDAR
8 MURSKA SOBOTA GORAN BARANJA MARIJO MARINKOVIČ ŠTEFAN CENER
9 PTUJ DEJAN GOLUB MARKO SKOK /
10 RADGONA 1 MATEJ PRESTOR ROK PRESTOR /
11 RADGONA 2 JURE DROFENIK KLEMEN ZINREICH /
12 SLOV. BISTRICA ALEKSANDER KOLAR IVAN RIBIČ SIDONIJA KOLAR
13 VOGLAJNA DRAŽEN JURČEVIĆ ROK HORVAT ŽELJKO PUŠNIK
14 / / / /

RD IZVAJALKE - TERMINI TEKEM DP

TEKMA RD SEKTOR A SEKTOR B DATUM
1 MURSKA SOBOTA LEDAVSKO JEZERO LEDAVSKO JEZERO 26. do 28. april
2 VOGLAJNA SLIVNIŠKO JEZERO SLIVNIŠKO JEZERO 10. do 12. maj
3 RADGONA BLAGUŠKO JEZERO RIBNIKI GRADIŠČE 24. do 26. maj
4 MURSKA SOBOTA LEDAVSKO JEZERO LEDAVSKO JEZERO 07. do 09. junij

TOČKOVANJE PO SEKTORJIH

Ekipa, ki ima v sektorju (A ali B) največjo skupno težo zasede 1. mesto v sektorju in prejme 1
kazensko točko (1). Ostale ekipe se na podlagi teže ulova v posameznem sektorju razvrstijo za njo in
prejmejo kazenske točke glede na uvrstitev.

Primer: ekipa uvrščena na 3. mesto prejme 3 kazenske točke, 4. mesto 4 kazenske točke itn.
Ekipa, ki v sektorju (A ali B) ostane brez ulova zasede zadnje mesto in prejme toliko kazenskih točk,
kolikor ekip tekmuje v sektorju (A ali B).

Primer: v sektorju (A ali B) tekmuje 6 ekip. Ekipa brez ulova je uvrščena na 6. mesto in prejme 6.
kazenskih točk.
V kolikor sta v sektorju (A ali B) ostali brez ulova dve (2) ekipi se seštejejo kazenske točke obeh ekip
in seštevek se deli z dve (2).
Primer: dve ekipi brez ulova v sektorju (A ali B) sta uvrščeni na 5. in 6. mesto (5+6 =11:2=5,5
kazenskih točk); vsaka ekipa brez ulova prejme 5,5 kazenskih točk.
V kolikor ostane v sektorju (A ali B) brez ulova več ekip se seštejejo kazenske točke prve in zadnje
ekipe brez ulova, seštevek se deli z dve (2).
Enak rezultat dobimo, če seštejemo kazenske točke ekip brez ulova in delimo s številom teh ekip.
13
Primer: brez ulova so ekipe od 4. do 6. mesta. (4+6=10:2=5 kazenskih točk); vsaka ekipa brez ulova
prejme 5 kazenskih točk.

NEPARNO ŠTEVILO EKIP

V kolikor tekmuje neparno število ekip se točkuje na naslednji način:
Ekipi, ki je izžrebala zadnje tekmovalno mesto v sektorju A se vodi teža ulova tudi v sektorju B.

Primer 1: tekmuje 9 ekip – v sektorju A je 5 ekip, v sektorju B so 4 ekipe. Rezultat ekipe, ki tekmuje na
tekmovalnem mestu št. 5 v sektorju A, se teža ulova vpisuje tudi v sektorju B, kazenske točke se
upoštevajo samo v sektorju A.

IZRAČUN REZULTATA

Pri izračunu rezultata se upoštevajo kazenske točke obeh sektorjev. Manj kazenskih točk se dodeli
ekipi, ki beleži večjo skupno težo ulova.

Primer1: Ekipa, ki ima v A sektorju največji skupni ulov ima 1. kazensko točko. Enako prejme 1.
kazensko točko ekipa, ki ima v B sektorju največjo skupo težo ulova. Višje mesto zasede ekipa, ki ima
večjo skupno težo ulova. Ostale ekipe prejmejo kazenske točke po enakem sistemu.

Primer 2: Ekipe, ki so ostale brez ulova se razvrstijo po prejetih kazenskih točkah v sektorju.

IZRAČUN REZULTATOV TEKME

Rezultate tekme se izračuna tako, da se ekipe razvrsti po prejetih kazenskih točkah.
Ekipa, ki ima na tekmi najmanjše število kazenskih točk zasede 1. mesto in za to prejme 1 kazensko
točko (1). Ostale ekipe se na podlagi dobljenih kazenskih točk razvrstijo za njo in prejmejo kazenske
točke glede na uvrstitev.