Državno prvenstvo 2012

drzavno-prvenstvo-2012-img

Termini in izvajalke tekem za DP RZS v LKO:

 •  13. – 15. aprila, RD Brežice, ribnik Vrbina,
 • 04. – 06. maja, RD Maribor, gramoznica Hoče,
 • 25. – 27. maja, RD Bistrica (I. B.), jezero Mola,
 • 15. – 17. junija, RD Voglajna, Slivniško jezero.

Ekipe / Tekmovalke / Tekmovalci

 1. RD BISTRICA – Adam Stojan, Boris Galekovič, Uroš Mahne
 2. RD BLED 1 – Ibro Ređić, Branko Orlić. Jasmin Šepić
 3. RD BLED 3 – Frane Rahne, Igor Podgoršek, Milisav Despotović
 4. RD BREŽICE – Zdravko Krošelj, Sebastijan Zupančič, Marko Šepec
 5. RD SLOV. BISTRICA – Dani Banfič, Franc Sabelnik, Grega Sabelnik
 6. RD NOVO MESTO – Jože Saje ml., Jože Saje st., Tanja Saje
 7. RD MARIBOR – Robert Koser, Sonja Januš, Boris Januš
 8. RD MARIBOR ll – Robert Furh, Aleš Slanič, Tomaž Potočnik
 9. RD VOGLAJNA – Danijel Hribar, Davorin Hribar, Matija Škorjanec
 10. RD KOROŠKA – Jože Lasnik, Franc Prohart, Branko Kotnik

Izvedba DP v LKO 2012, 4 tekme v terminu od aprila do junija

V skladu s planom podkomisije za leto 2012 so bile v rednih terminih izvedene 4 tekme za naslov DP RZS za LKO. Tekme so bile izvedene v skladu s tekmovalnimi akti RZS.

1.tekma: ribnik Vrbina, 13. do 15. april 2012

Izvajalka tekme: RD Brežice
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehnični kader: RD Brežice in TPO za LKO
Glavni sodnik: Aleksander KOLAR
Delegat tekme: Petar DIMITROVSKI, RD Brežice
Komisar lige: Aleksander KOLAR

Za postavitev tekmovalne trase so poskrbeli člani RD Brežice in glavni sodnik. Tekmovalna trasa je ustrezala Pravilom RZS o tekmovanjih LKO 2012. Tekmovalce je pred začetkom tekmovanja pozdravil delegat tekme, Petar DIMITROVSKI in jim zaželel dober prijem.

Ulovljenih je bilo 14 krapov s povprečno težo 8569,30 g, skupna teža ulova 119.970 kg. Ribnik Vrbina naseljujejo kapitalni primerki krapov in amurjev. Na vodi vlada režim C&R, zaradi česar dodatno vlaganje konzumnih rib ni potrebno. Zaradi zadostnega števila rib, urejenih in dostopnih lovnih mest, je ribnik zelo priljubljen med kraparji tekmovalci.

Prijavljenih je bilo 10 ekip. Ekipa RD Maribor 2, je sodelovanje na tekmi odpovedala dan pred začetkom. Tekmovalo je 9 ekip, prvo mesto je osvojila ekipa RD Koroška, drugo mesto ekipa RD Voglajna in tretje ekipa RD Novo Mesto.


 

2. tekma: Gramoznica Hoče, 4. do 6. maj 2012

Izvajalka tekme: RD Maribor
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehnični kader: TPO za LKO
Glavni sodnik: Aleksander KOLAR
Delegat tekme: Tomaž MURŠAK, RD Maribor
Komisar lige: Aleksander KOLAR

Tekmovalna trasa pri pregledu in prevzemu pred tekmovanjem ni ustrezala Pravilom RZS za LKO 2012. Tekmovalno traso je ponovno zakoličil glavni sodnik ob pomoči enega (1) člana RD Maribor in s tem omogočil izvedbo tekme v skladu s Pravili RZS za LKO. Delegat tekme ni bil prisoten na tekmovalni trasi v času trajanja tekmovanja.

Tekmovanje je bilo moteno s strani organizatorja pokalnega tekmovanja, ki je potekalo na gramoznici Hoče takoj po končani tekmi za DP RZS 2012. Na zahtevo glavnega sodnika, da organizator pokalnega tekmovanja nemudoma preneha s postavljanjem reklamnih panojev v neposredni bližini tekmovalnih mest, je bil glavni sodnik deležen psovk in groženj s fizičnim obračunavanjem s strani A. Brumca, RD Maribor. O tem sta bila obveščena delegat tekme in predsednik RD Maribor. Organizator je po pogovoru s predsednikom RD Maribor umaknil reklamne panoje in nadaljeval s postavljanjem šotorov na prostoru, ki je v neposredni bližini tekmovalnih mest. Glavni sodnik je bil primoran zapustiti prostore, ki so bili namenjeni sodnikom in tehničnemu osebju. Delo je opravil na tekmovalni trasi ob avtocesti, kjer je bila kasneje tudi uradna podelitev priznanj zmagovalnim ekipam.

Zaradi nezadostnega števila tehničnega osebja RD Maribor (prisoten je bil le en (1) član), je glavni sodnik poiskal pomoč pri članih podkomisije za LKO. Na gramoznico Hoče je prispel Z. Krošelj, kasneje pa še S. Kolar, ki je pomagala pri tehtanju in pri izračunu končnih rezultatov. Ob prihodu na gramoznico Hoče je bila S. Kolar deležna psovk in groženj s fizičnim obračunavanjem s strani A. Brumca, RD Maribor.

Tekma je bila izvedena kljub neljubim dogodkom, ki ne sodijo na tekmovanja za DP RZS. Ulovljenih je bilo 878,22 kg rib s povprečno težo 6.01 kg. Vse ulovljene ribe so bili krapi.

RD Maribor je drugi dan tekmovanja pogostila vse udeležence.

Prvo mesto je zasedla ekipa RD Maribor, drugo mesto ekipa RD Bled 1 in tretje ekipa RD Brežice. Tekmovanja se ni udeležila ekipa Maribor 2.


 

3. tekma: Akumulacija Mola, 25. do 27. maj 2012

Izvajalka tekme: RD Bistrica, Ilirska Bistrica
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehnični kader: RD Bistrica, Ilirska Bistrica
Glavni sodnik: Aleksander KOLAR
Delegat tekme: Adam STOJAN, RD Bistrica, Ilirska Bistrica
Komisar lige: Aleksander KOLAR

Tekmovanja se je udeležilo devet ekip, manjkala je ekipa RD Maribor 2.

Za ustrezno pripravljenost tekmovalne trase in tekmovalnih mest so poskrbeli člani RD Bistrica – Ilirska Bistrica, ki so nudili tudi vso podporo in pomoč pri tehtanju v času trajanja tekme. Po končani tekmi so pogostili vse udeležence tekmovanja.

Izbira ustreznega termina za uspešno izvedbo tekmovanja in visoka pripravljenost vseh ekip je doprinesla k izjemnemu rezultatu. Skupno je bilo ulovljenih 710,73 kg rib s povprečno težo 3,79 kg.

Prvo mesto je zasedla ekipa RD Bled 3, drugo mesto ekipa RD Bled 3 in tretje mesto ekipa RD Voglajna.


 

4. tekma: Slivniško jezero, 15. do 17. junij 2012

Izvajalka tekme: RD Voglajna
Organizator: Ribiška Zveza Slovenije
Tehnični kader: RD Voglajna
Glavni sodnik: Aleksander KOLAR
Delegat tekme: Marjan RATAJ, RD Voglajna
Komisar lige: Aleksander KOLAR

Zadnje tekme za DP RZS se je udeležilo devet ekip, manjkala je ekipa RD Maribor 2.

Za ustrezno pripravljenost tekmovalne trase in tekmovalnih mest so poskrbeli člani RD Voglajna, ki so nudili tudi vso podporo in pomoč pri tehtanju v času trajanja tekme.

Tekmovanje je bilo izvedeno na novo urejeni tekmovalni trasi, ki nudi enakovredne pogoje vsem ekipam in je po mnenju članov TPO RZS za LKO in po mnenju večine tekmovalcev med najprimernejšimi v Sloveniji za izvedbo tovrstnih tekmovanj.

Skupno je bilo ulovljenih 655,86 kg rib s povprečno težo 4,28 kg. Tekmovalec ekipe RD Bled 1, Jasmin Šepić, je uspel uloviti najtežjega evidentiranega krapa s težo 26,13 kg.

Prvo mesto je zasedla ekipa RD Slovenska Bistrica, drugo mesto ekipa RD Bled 1 in tretje mesto ekipa RD Maribor.


 

Skupna uvrstitev ekip DP RZS za LKO v letu 2012:

1. mesto: RD BLED 1 – Ibro Ređić, Jasmin Šepić, Branko Orlić
2. mesto: RD BLED 3 – Milisav Despotović, Igor podgoršek, Frane Rahne
3. mesto: RD MARIBOR – Robert Koser, Sonja Januš, Boris januš

Zaključna beseda

Ocenjujem, da je bilo letošnje DP v LKO izvedeno uspešno, kljub majhnemu številu sodelujočih ekip in posledično temu, pomanjkanju finančnih sredstev. Vse 4 tekme so bile izvedene v predvidenih terminih. Tekmovalci so dosledno upoštevali pravila LKO, zaradi česar ni prihajalo do nobenih nesoglasij in z zadovoljstvom lahko trdim, da je tekmovalnost ekip na višji ravni, kot v preteklosti.

Člani podkomisije za LKO se trudimo pridobiti še več kvalitetnih tekmovalcev, žal pa zaradi vedno slabših razmer v slovenskem ribištvu to ostajajo le želje.

TPO RZS LKO
Aleksander KOLAR,
predsednik