Državno prvenstvo 2011

drzavno-prvenstvo-2011

Termini in izvajalke tekem za DP v LKO 2011:

 • 15. do 17. april; RD Pesnica Lenart – jezero Sveta Trojica
 • 06. do 08. maj; RD Celje – Šmartinsko jezero
 • 27. do 29. maj; RD Maribor – gramoznica Hoče
 • 24. do 26. junij; RD Bistrica Ilirska Bistrica – akumulacija Mola

Ekipe / tekmovalke / tekmovalci:

 1. RD BLED 4 – Zdravko Dolinšek, Barbara Vidrih, Rok Vidic
 2. RD BLED 3 – Igor Podgoršek, Franjo Rahne, Milislav Despotovič
 3. RD BLED 2 – Slavko Cuderman, Krištof Cuderman, Matej Britovšek
 4. RD BLED 1 – Branislav orlič, Ibro Redžič, Jasmin Šepič
 5. RD BREŽICE – Robert Krhin, Zdravko Krošelj, Anita Pavčnik
 6. RD NOVO MESTO – Jože Saje ml., Jože Saje st., Tanja Saje
 7. RD MARIBOR – Benjamin Babič, Boštjan Kores, Boris Januš
 8. RD SOTLA – Boštjan Metličar, Gregor Gobec, Zvonko Koštrun
 9. RD KOROŠKA – Jože Lasnik, Franc Prohart, Branko Kotnik

Izvedba DP v  LKO 2011, 4 tekme v terminu od aprila do junija

V skladu s planom podkomisije za leto 2011 so bile v rednih terminih izvedene 4 tekme za naslov DP RZS za LKO. Tekme so bile izvedene v skladu s tekmovalnimi akti RZS.

1. tekma: jezero Sveta Trojica, 15. do 17. april 2011

Izvajalka tekme RD Pesnica – Lenart,
organizator Ribiška Zveza Slovenije,
tehnični kader TPO TK RZS in RD Pesnica – Lenart,
glavni sodnik Sandi Sever.

Za postavitev tekmovalne trase so poskrbeli člani RD Pesnica. Pred začetkom tekmovanja je bila potrebna še dodatna ureditev in prestavitev tekmovalnih boksov s strani TPO TK RZS, saj le-ti niso ustrezali Pravilom RZS o tekmovanjih LKO 2011, ki so bila sprejeta 15. 4. 2011.

Zaradi pomanjkanja sodniškega kadra z licenco LKO, oziroma zaradi nezainteresiranosti sodnikov za sodelovanje na tekmi, ter zaradi premajhnega števila tehniškega osebja RD Pesnica, sta bila prisiljena vlogo tehtalcev in sodnikov prevzeti Sandi Sever in predsednik podkomisije Aleksander Kolar. Na pomoč je priskočila še Sidonija Kolar, ki za svoje skoraj 48 urno delo ni zahtevala nobenega povračila.

Ulovljenih je bilo 514,10 kg rib, pretežno krapi s povprečno težo 3,34 kg. Zaradi zadostnega števila rib in enakovrednih tekmovalnih pogojev je jezero zelo priljubljeno med tekmovalci. Težavo pa predstavlja dostop na tekmovalno traso, saj prevoz opreme, vab in pribora z vozili ni mogoč.

Tekmovalo je 8 ekip, prvo mesto je osvojila ekipa RD Bled 2,  drugo mesto ekipa RD Novo Mesto in tretje ekipa RD Brežice. Tekmovanja se ni udeležila ekipa RD Sotla.


2. tekma: Šmartinsko jezero, 6. do 8. maj 2011

Izvajalka tekme RD Celje,
organizator Ribiška zveza Slovenije,
tehnični kader TPO TK RZS in RD Celje,
glavni sodnik Sandi Sever,
sektorska sodnika Matjaž Potokar in Miran Potokar.

Za ustrezno postavitev tekmovalne trase so poskrbeli člani RD Celje in predsednik podkomisije Aleksander Kolar. Tekmovanje je potekalo brez vsakih posebnosti v dobrem tekmovalnem duhu. Tekmovanja se je udeležilo osem ekip, manjkala je ekipa RD Sotla. Zaradi majhnega števila sodelujočih ekip je bila mogoča postavitev tekmovalnih boksov z maksimalno razdaljo med njimi vzolž celotne tekmovalne trase.

Ulovljenih je bilo 441,70 kg rib s povprečno težo 4,46 kg.

Prvo mesto je zasedla ekipa RD Bled 2, drugo mesto ekipa RD Brežice in tretje ekipa RD Novo Mesto.


3. tekma: Gramoznica Hoče, 27. do 29. maj 2011

Izvajalka tekme RD Maribor,
organizator Ribiška zveza Slovenije,
tehnični kader TPO TK RZS in RD Maribor,
glavni sodnik Branko Tanaskovič.

Tekma je potekala na novi tekmovalni trasi, ki po mnenju predsednika podkomisije in večine tekmovalcev nudi enakovredne pogoje in je lahko z manjšimi posegi v urejenost tekmovalnih mest med najboljšimi tekmovalnimi trasami v Sloveniji. Za  ustrezno postavitev tekmovalne trase so poskrbeli člani RD Maribor skupaj s predsednikom podkomisije. Žal je tudi na tej tekmi manjkalo sodnikov z licenco LKO in tehničnega osebja, ki bi bilo v pomoč pri tehtanju med potekom tekmovanja.

Tekmovanja se je udeležilo osem ekip, ekipa RD Sotla je bila odsotna.

Ulovljenih je bilo 635,10 kg rib s povprečno težo 4,60 kg. Izvajalka tekme RD Maribor je poskrbela za pogostitev vseh tekmovalcev po uradni razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj tekmovalcem.

Prvo mesto je zasedla ekipa RD Bled 2, drugo mesto ekipa RD Novo Mesto in tretje mesto ekipa RD Brežice.


4. tekma: Akumulacija Mola, 27. do 29. maj 2011

Izvajalka tekme RD Bistrica – Ilirska Bistrica,
organizator Ribiška zveza Slovenije,
tehnični kader RD Bistrica – Ilirska Bistrica,
glavni sodnik Sandi Sever,
sektorski sodnik Miro Potokar.

Tekmovanja na zadnji tekmi za DP RZS v LKO se je udeležilo sedem ekip, manjkali sta ekipi RD Sotla in RD Bled 4. Za ustrezno pripravljenost tekmovalne trase in tekmovalnih mest so poskrbeli člani RD Bistrica – Ilirska Bistrica, ki so nudili tudi vso podporo in pomoč pri tehtanju v času trajanja tekme in pri pripravi zaključka in pogostitve za vse udeležence tekmovanja.
Izbira ustreznega termina za uspešno izvedbo tekmovanja, ustrezna postavitev tekmovalne trase in visoka pripravljenost vseh sodelujočih ekip so doprinesle k izjemnemu rezultatu.

Skupno je bilo ulovljenih 876,54 kg rib s povprečno težo 3,38 kg.

Prvo mesto je zasedla ekipa RD Bled 2, drugo mesto ekipa RD Brežice in tretje mesto ekipa RD Novo Mesto.


Skupna uvrstitev ekip DP RZS za LKO v letu 2011:

1. mesto    RD Bled 2    Slavko Cuderman, Matej Britovšek, Krištof Cuderman
2. mesto    RD Novo Mesto    Jože Saje ml., Tanja Saje, Jože Saje st.
3. mesto    RD Brežice    Zdravko Krošelj, Robi Krhin, Anita Pavčnik


Zaključna beseda

Ocenjujem, da je bilo letošnje državno prvenstvo, kljub majhnemu številu sodelujočih ekip, uspešno izvedeno. Zahvaljujoč ugodnim vremenskim razmeram, so bile vse tekme izvedene v predvidenih terminih in brez vsakih posebnosti. Tekmovalne trase so bile postavljene na način, ki naj bi vsem tekmovalcem omogočil čim bolj enakovredne pogoje.
Poleg majhnega števila sodelujočih ekip, je predstavljalo največjo težavo pri izvedbi tekem pomanjkanje sodniškega in tehničnega kadra.

TPO RZS LKO
Aleksander Kolar,
predsednik