Državna prvenstva v lovu krapov z obtežilnikom

Državna prvenstva LKO

Tekmovalke in tekmovalci, ki sodelujejo na tekmah za naslov državnega prvaka RZS v LKO morajo biti registrirani pri RZS in vpisani v register športnikov Slovenije, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ). Tekmovalci morajo imeti opravljen ribiški izpit. Zahtevo za registracijo tekmovalca opravi RD, za katero bo tekmovalec tekmoval.

Omejitev po spolu in sestavu ekip ni, na tekmah v LKO pa lahko sodelujejo registrirani tekmovalci, ki so ali bodo na dan 31. decembra v obravnavani tekmovalni sezoni stari 18 let. S pisnim soglasjem roditelja, posvojitelja ali skrbnika je lahko v ekipi en član mladoletna oseba, ki je ali bo na dan 31. decembra v obravnavani tekmovalni sezoni stara 15 ali več let.

Ekipa šteje tri (3) člane – dva (2) tekmovalca in ena (1) rezerva. Ekipo lahko tvorita tudi dva (2) tekmovalca brez rezerve. Tekmovanja v LKO so na umetnih akumulacijah, jezerih ali ribnikih in na tekočih vodah z umirjenim tokom.  Ekipa sme na tekmi uporabljati neomejeno število palic s predpisano opremo. Vse palice morajo biti krajše od štirih (4) metrov. Sočasno sme ekipa loviti s štirimi (4) ribiškimi palicami. Prepovedana je uporaba palic tipa swing-tip, quiver-tip in swing-feeder.

lko logo