7. sestanek podkomisije LKO

    Sestanki podkomisije LKO
    Dec 21

    7. sestanek podkomisije LKO

    (Sedmi) 7. redni sestanek podkomisije RZS za LKO, je bil dne 28. 11. 2015, v prostorih Ribiške zveze Slovenije. Prisotni so bili vsi člani podkomisije in vabljeni - vodja reprezentance RZS za LKO in sekretar RZS.

    zapisnik