LKO - Lov krapov z obtežilnikom

Podkomisija Ribiške zveze Slovenije

Tekmovalci v športnem ribolovu se zavedamo, da je športni ribolov ena izmed oblik tekmovanja, kjer je potrebno kar se da pazljivo ravnati z ribo, se korektno obnašati v naravi in tovariško in strpno komunicirati s sotekmovalci in organizatorji → ETIČNI KODEKS

Državno prvenstvo 2021

Posamične in končne uvrstitve ekip

Uvrstitev-ekip-DP-LKO-2021-koncna

TOČKOVANJE PO SEKTORJIH

Ekipa, ki ima v sektorju (A ali B) največjo skupno težo zasede 1. mesto v sektorju in prejme 1 kazensko točko (1). Ostale ekipe se na podlagi teže ulova v posameznem sektorju razvrstijo za njo in prejmejo kazenske točke glede na uvrstitev. Primer: ekipa uvrščena na 3. mesto prejme 3 kazenske točke, 4. mesto 4 kazenske točke itn. Ekipa, ki v sektorju (A ali B) ostane brez ulova zasede zadnje mesto in prejme toliko kazenskih točk, kolikor ekip tekmuje v sektorju (A ali B). Primer: v sektorju (A ali B) tekmuje 6 ekip. Ekipa brez ulova je uvrščena na 6. mesto in prejme 6. kazenskih točk. V kolikor sta v sektorju (A ali B) ostali brez ulova dve (2) ekipi se seštejejo kazenske točke obeh ekip in seštevek se deli z dve (2). Primer: dve ekipi brez ulova v sektorju (A ali B) sta uvrščeni na 5. in 6. mesto (5+6 =11:2=5,5 kazenskih točk); vsaka ekipa brez ulova prejme 5,5 kazenskih točk. V kolikor ostane v sektorju (A ali B) brez ulova več ekip se seštejejo kazenske točke prve in zadnje ekipe brez ulova, seštevek se deli z dve (2). Enak rezultat dobimo, če seštejemo kazenske točke ekip brez ulova in delimo s številom teh ekip. Primer: brez ulova so ekipe od 4. do 6. mesta. (4+6=10:2=5 kazenskih točk); vsaka ekipa brez ulova prejme 5 kazenskih točk.

NEPARNO ŠTEVILO EKIP

V kolikor tekmuje neparno število ekip se točkuje na naslednji način: Ekipi, ki je izžrebala zadnje tekmovalno mesto v sektorju A se vodi teža ulova tudi v sektorju B. Primer 1: tekmuje 9 ekip – v sektorju A je 5 ekip, v sektorju B so 4 ekipe. Rezultat ekipe, ki tekmuje na tekmovalnem mestu št. 5 v sektorju A, se teža ulova vpisuje tudi v sektorju B, kazenske točke se upoštevajo samo v sektorju A.

IZRAČUN REZULTATA

Rezultate tekme se izračuna tako, da se ekipe razvrsti po prejetih kazenskih točkah. Ekipa, ki ima na tekmi najmanjše število kazenskih točk zasede 1. mesto in za to prejme 1 kazensko točko (1). Ostale ekipe se na podlagi dobljenih kazenskih točk razvrstijo za njo in prejmejo kazenske točke glede na uvrstitev

tekma / izvajalka / voda

1. RD Pesnica - Lenart / jezero Radehova - ODPOVEDANO
2. RD Bistrica I.B. / akumulacija Mola - 21. do 23. maj
3. RD Pesnica - Lenart / jezero Radehova - 4. do 6. junij
4.RD Bistrica I.B. / akumulacija Mola - 18. do 20. junij

ekipe / tekmovalci

1. RD BISTRICA I.B. – 1 – PLANINC, KOPRIVNIKAR, PETKOVIĆ
2. RD BISTRICA I.B. – 2 – HORVAT, JURČEVIĆ, KEČKEŠ
3. RD BLED – 1 – B. ORLIĆ, L. ORLIĆ, ŠEPIĆ
4. RD BLED – 2 – CUDERMAN, JOVANOVIĆ
5. RD BREŽICE – KADIČ, ROZMAN
6. RD SLOV. BISTRICA – B. GOLEŽ, A. KOLAR, S. KOLAR
7. RD VOGLAJNA – VOLF, IVIČ, CVELBAR

DRŽAVNA PRVENSTVA

Tekmovanja za državno prvenstvo v kategoriji LKO organizira RZS s pozivom RD za oddajo vlog za izvedbo ene ali več tekem. Za izvedbo tekme lahko kandidira RD, ki zagotovi tekmovalno traso posebej za ta namen opredeljeno in označeno v ribiško-gojitvenem načrtu.

O izvajalcih in koledarju tekem za državno prvenstvo na predlog TK do konca januarja za tekočo tekmovalno sezono dokončno odloči UO RZS.

SVETOVNA PRVENSTVA

Svetovna prvenstva potekajo pod okriljem Mednarodne federacije za ribolov na sladkih vodah (Fédération Internationale de la Peche Sportive en Eau Douce) – FIPS.ed, katere članica je tudi Ribiška zveza Slovenije. Slovenske reprezentance LKO se v zadnjih letih redno udeležujejo svetovnih prvenstev in dosegajo zelo dobre rezultate.

POKALNA TEKMOVANJA

Pokalna tekmovanja DJP – Tekmovalna podkomisija za lov krapov z obtežilnikom, ki deluje v okvirih tekmovalne komisije Ribiške zveze Slovenije, je v letu 2008 predlagala razširitev klubskih tekmovanj za Donavsko – jadranski pokal še z disciplino »lov krapov z obtežilnikom«. Pobudi so se pridružili tudi muharski tekmovalci in tekmovalci v kastingu.

DRŽAVNA PRVENSTVA LKO

Tekmovalke in tekmovalci, ki sodelujejo na tekmah v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) morajo biti registrirani pri RZS in vpisani v register športnikov Slovenije, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ). Tekmovalci morajo imeti opravljen ribiški izpit. Zahtevo za registracijo tekmovalca opravi RD, za katero bo tekmovalec tekmoval.

DP RZS LKO
Reprezentance LKO

SVETOVNA PRVENSTVA

Svetovna prvenstva v lovu krapov z obtežilnikom organizira Mednarodna federacija za sladkovodni športni ribolov (FIPSed), katere članica je Ribiška zveza Slovenije (RZS). Slovenske reprezentance LKO so se do sedaj že večkrat udeležile svetovnih prvenstev in dosegle nekaj zelo dobrih rezultatov.

POKALNA TEKMOVANJA

Tekmovalke in tekmovalci, ki sodelujejo na tekmah v lovu krapov z obtežilnikom (LKO) morajo biti registrirani pri RZS in vpisani v register športnikov Slovenije, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ). Tekmovalci morajo imeti opravljen ribiški izpit. Zahtevo za registracijo tekmovalca opravi RD, za katero bo tekmovalec tekmoval.

djp